Telefon: +420 722 498 969 | Email: prachatice@cmmj.cz | Adresa: Starokasárenská 192, Prachatice, 383 01 | ČÚ: 107-7168050257/0100 | IČ: 67777601 | Datová schránka: 

Příspěvky

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku (např. okresní myslivecký spolek Prachatice). Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.

Při platbě členského příspěvku na bankovní účet, použijte jako variabilní symbol svoje rodné číslo, abychom mohli v systému Diana platbu přiřadit.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Kvůli stále se opakujícím dotazům "PROČ JSEM NEOBDRŽEL PRŮKAZKU " sdělujeme tuto informaci. Každý člen ČMMJ má přístup do SW Diana, kde si spravuje své osobní údaje sám. Podrobný návod zde v záložce Členská evidence. Pokud platíte na účet, je třeba si zkontrolovat Vaše osobní údaje a zejména kontakty v SW Diana, pokud tam nemáte uvedený telefon nebo emailovou adresu, nemůže Vám jednatelka zaslat průkazku nebo se s Vámi spojit. Průkazku si také můžete vytisknout, po připsání platby přímo sami viz. již zmíněný odkaz. Pokud si nevíte rady, jak údaje doplnit kontaktujte jednatelku.

Číslo účtu: 107-7168050257/0100

Výše členských poplatků:
https://www.cmmj.cz/clenstvi-v-cmmj/